krops-

krops-
bodily

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • kropsvisitere — krops|vi|si|te|re vb., r, de, t …   Dansk ordbog

 • kropsarbejde — krops|ar|bej|de sb., t, r, rne …   Dansk ordbog

 • kropsarbejder — krops|ar|bej|der sb., en, e, ne (person som har legemligt arbejde) …   Dansk ordbog

 • kropsbeherskelse — krops|be|hers|kel|se sb., n …   Dansk ordbog

 • kropsbevidst — krops|be|vidst adj., e …   Dansk ordbog

 • kropsbygning — krops|byg|ning sb., en, er, erne …   Dansk ordbog

 • kropsdoven — krops|do|ven adj., t, kropsdovne (utilbøjelig til at lave fysisk arbejde) …   Dansk ordbog

 • kropskontakt — krops|kon|takt sb., en …   Dansk ordbog

 • kropslig — krops|lig adj., t, e (legemlig) …   Dansk ordbog

 • kropsliggøre — krops|lig|gøre vb., kropsliggør, kropsliggjorde, kropsliggjort …   Dansk ordbog

 • kropslus — krops|lus sb., en, kropslus, ene …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”